Certificeringer

Det er et myndighedskrav at bygnings- og anlægsstål skal CE-mærkes af fremstillende virksomhed. Stålet skal mærkes efter EN 1090, hvilket NYTECH er certificeret og godkendt til at levere indenfor til og med exc.2.

Svejsearbejder der skal CE-mærkes udføres iht. ISO 3834, som er den svejsemæssige del af EN 1090, hvilket dermed betyder at vi også er godkendt til svejsning af metalkonstruktioner i stål indenfor byggeri og anlæg.

Se EN1090 rapport

Godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Med baggrund i EU lovgivningen samt Fødevareloven
EU direktiv 1935/2004 om materialer, der har kontakt med fødevarer
EU direktiv 39/2008 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer
Fødevareloven $26 lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelsen nr. 149
BEK nr. 1068 af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal virksomheder, der har import, fremstilling eller markedsføring af materialer og genstande bestemt for kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

De pågældende virksomheder skal have et egenkontrolprogram, der sikrer sporbarheden på materialerne et led frem og et led tilbage. Denne registrering skal ske fra 1. januar 2010, for at virksomheden fortsat kan/må markedsføre sig. NYTECH A/S kan hermed meddele at virksomheden er godkendt og registreret hos Fødevarestyrelsen.

Se Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Vælg den industri du er interesseret i her