Byggebranchen

Byggebranchen stiller store krav til dokumentation, kvalitet og leveringssikkerhed.

NYTECH har god erfaring med opgaver til byggebranchen, som er kendetegnet ved projektrelaterede opgaver med korte leveringstider. Vi har kapaciteten til at påtage os denne type projekter som oftest indeholder flere processer.

Det er et myndighedskrav at bygnings- og anlægsstål skal CE-mærkes af fremstillende virksomhed. Stålet skal mærkes efter EN1090, hvilket NYTECH er certificeret og godkendt for levering til og med exc.2.

Svejsearbejde der skal CE-mærkes udføres iht. ISO 3834, som er den svejsemæssige del af EN1090, hvilket dermed betyder at vi også er godkendt til svejsning af metalkonstruktioner i stål indenfor byggeri og anlæg.

Vi producerer blandt andet

  • Facadebeklædning
  • Baldakiner
  • Trapper, gelændere og repos
  • Sokkelrander
  • Dekorationsplader
Facadebeklædning til byggebranchen
Profiler til byggebranchen
Elementer til byggebranchen
Elementer til byggebranchen

En stærk samarbejdspartner

Når du ønsker en forventet høj kvalitet til aftalt tid! Lad os byde ind på din næste opgave.

Michael Hansen
Adm. direktør

Tlf. 2166 6768

Send mail

Vælg den industri du er interesseret i her